Sau khi bạn đã thu thập được các thông tin xuất bản từ những nguồn khác, bạn có thể phải tiến hành một vài cuộc khảo sát thực địa để có thể đưa ra được những quyết định quan trọng về thị trường, giá cả và sản phẩm của bạn.

Nghiên cứu có thể chia ra làm 2 loại: chất lượng và số lượng. Chất lượng liên quan đến những thông tin không phải là về con số, ví dụ như ý kiến của mọi người, thái độ, cảm tưởng, kinh nghiệm. Thông tin về số lượng là tất cả những gì liên quan đến con số. Ví dụ, có thể là phần trăm số người mua sản phẩm giống sản phẩm của bạn, số lượng sản phẩm họ mua, và bao nhiêu lâu họ mua hàng một lần.

Khảo sát thực địa thường được tiến hành bằng các bảng câu hỏi điều tra và phỏng vấn. Sử dụng bảng câu hỏi điều tra là một cách tốt để thu thập thông tin về số lượng, trong khi các cuộc phỏng vấn đơn giản sẽ rất có hiệu quả trong việc thu thập thông tin về chất lượng. Phỏng vấn có thể biết được mọi người nghĩ gì về hình ảnh của công ty bạn, phản ứng của họ đối với chiến lược kinh doanh của bạn, và họ muốn bạn cải thiện sản phẩm như thế nào. Bảng câu hỏi thường được sử dụng để điều tra về các nhóm tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân và mức thu nhập của những người tham gia điều tra.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article