Khi bán tiến hành một cuộc khảo sát thực địa, bạn phải quyết định chính xác xem bạn cần loại thông tin nào trước khi bạn quyết định bạn cần nghiên cứu về chất lượng và số lượng đến mức như thế nào.

 

 

Đó chính là những mục tiêu của việc nghiên cứu. Ví dụ, bạn có thể thiết kế một bảng câu hỏi có tất cả những câu hỏi về số lượng ở phần đầu, với một phần nhỏ ở cuối cho các câu hỏi mở, hoặc ngược lại.

Để có thể quyết định được mục tiêu nghiên cứu, bạn cần phải lập một danh sách các thông tin muốn thu thập. Ví dụ:

  • Thu nhập bình quân của những thành viên trong nhóm khách hàng mục tiêu
  • Thời gian sử dụng Internet bình quân của họ tại nhà

Sau đó chọn phương pháp thu thập thông tin:

  • Điều tra: là phương pháp sử dụng bảng hỏi gồm nhiều câu hỏi thường dùng để khảo sát thực địa. Người ta thường áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp trong điều tra. Ở Việt Nam cũng có thể khảo sát thực địa bằng phỏng vấn qua điện thoại và điều tra qua thư, nhưng tỉ lệ hồi âm thường thấp. Tương tự, điều tra qua thư điện tử cũng có tỉ lệ hồi âm thấp, nhưng có thể giúp bạn gửi số lượng thư lớn mà hầu như không mất tiền.
  • Thảo luận nhóm tập trung: là cách khảo sát thực địa phù hợp để nghiên cứu định tính vì chúng cho phép khám phá chi tiết hơn thái độ của mọi người và nghiên cứu các thông tin bị che giấu hoặc nhạy cảm không thể xác định được bằng các phương pháp khác. Các cuộc thảo luận thường được tổ chức theo nhóm nhỏ, do đó được gọi là thảo luận nhóm tập trung.
  • Quan sát: phương pháp xác định hành vi thực sự của khách hàng, thường là hành vi mua sắm hoặc sử dụng thông thường chứ không phải điều họ nói. Ví dụ, tìm hiểu khách hàng mở trang web nào khi bắt đầu truy cập Internet.
  • Thử nghiệm là phương pháp mà bạn có thể mang sản phẩm mới (phần mềm máy tính) cho khách hàng dùng thử trong thời gian ngắn yêu cầu họ cho biết ý kiến phản hồi. Một kiểu thử nghiệm khác là thử nghiệm mù - thử các sản phẩm khác nhau không có nhãn hiệu hoặc vỏ, hộp để kiểm tra để xem sự ưa thích của khách hàng đối với đặc tính thuần túy của sản phẩm.

Cũng có thể kết hợp các phương pháp trên.

Khi bạn đã xác định được mục tiêu và đã chọn được các phương pháp, bạn cần phải tính cẩn thận xem sẽ tốn bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu người tiến hành cuộc khảo sát, trong thời gian bao nhiêu lâu, và đồng thời việc doanh nghiệp bạn làm là có thực tế hay không. Bạn có thể nên quyết định thuê một công ty chuyên về nghiên cứu thị trường để làm việc đó, nếu bạn nghĩ rằng kết quả sẽ đem lại một sự thay đổi lớn cho việc kinh doanh của bạn.

Khi bạn đưa ra quyết định, bạn cần phải có kế hoạch làm việc, ngân sách và khung thời gian. Bạn cũng cần phải quan tâm đến những việc hậu cần, như bạn có cần phải đi lại không, bạn có kiểm soát được các nhóm không, và bạn sẽ chọn người như thế nào để tham gia vào việc nghiên cứu.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article