Để hiểu được một tài liệu không phải là dễ. Phải cẩn thận khi đọc một thông tin thị trường mà bạn lấy được từ nguồn thông tin khác.

Hãy suy nghĩ về nguồn thông tin mà bạn lấy được tài liệu trước khi đọc, và tại sao nó được viết ra. Mục đích của tài liệu đó có thể khác với mục đích của bạn.

Những tài liệu được xuất bản ra công chúng có thể rất khó đọc. Các con số được sử dụng cho một mục đích nhất định có thể sẽ không phản ánh chính xác xu hướng mà bạn quan tâm. Nhưng bạn vẫn có thể sử dụng chúng để biết được thông tin về thị trường và quyết định trong kinh doanh.

Thường xuyên kiểm tra các thông tin bạn thu thập được. Mặc dù có thông tin đã được công bố 1 năm trước đây vẫn có thể đưa ra một xu hướng về thị trường khác so với thông tin mới được công bố gần đây. Ngoài ra, những thông tin bạn tìm được trên mạng internet thường không đáng tin cậy, vì vậy bạn cần phải kiểm tra nguồn thông tin cẩn thận và quyết định xem thông tin có phải là chính thức trước khi sử dụng để đưa ra quyết định.

Khi bạn sử dụng các số liệu thống kê, bạn cần phải cẩn thận. Nghĩ thật cẩn thận xem các số liệu nói lên điều gì và các cách khác nhau để phân tích chúng. Ví dụ, nếu nhu cầu cho các cửa hàng ăn tăng, kiểm tra khu vực được nhắc đến trong nghiên cứu; việc tăng đó có thể sẽ không áp dụng được cho khu vực của bạn, hoặc cho mức thu nhập mà bạn đang cố gắng thu hút.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article