Tìm được thông tin về đối thủ cạnh tranh của mình không phải là việc dễ dàng

Có 2 cách mà bạn có thể sử dụng: phương pháp chính thống và phương pháp không chính thống. Bằng cách kết hợp 2 phương pháp, bạn có thể bắt đầu xây dựng một bức tranh chi tiết để cho bạn thấy chiến lược kinh doanh của bạn trong thời gian dài.

Phương pháp không chính thống

Có thể là qua giao tiếp với khách hàng của họ, giao tiếp với người cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho họ, kể cả giao tiếp với nhân viên của họ. Kể cả việc giao tiếp trực tiếp với những người quản lý hoặc chủ sở hữu ở những buổi họp doanh nghiệp hoặc ở những nơi khác cũng có ích.

Phương pháp chính thống

Bạn có thể sử dụng phương tiện truyền thông ở địa phương, và tìm kiếm trên mạng internet để tìm các thông tin cơ bản. Những công cụ tìm kiếm như "google" có thể dẫn bạn đến những trang web có thông tin về sản phẩm của họ, nhân viện họ sử dụng, và họ thu hút khách hàng như thế nào. Ngoài ra còn có những tài liệu mà họ phát hành ra công chúng. Ví dụ, bản báo cáo hàng năm, hoặc báo cáo kế toán.

Hiệp hội doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp sử dụng các hiệp hội doanh nghiệp địa phương để tìm kiếm sự hỗ trợ. Những hiệp hội này là những nguồn thông tin quý giá. Bạn nên tham dự các cuộc họp của hiệp hội để xây dựng mạng lưới quan hệ với những doanh nghiệp khác liên quan đến doanh nghiệp của bạn, đồng thời cũng để biết về những phát triển quan trọng trên thị trường. Ví dụ, chính phủ có thể đang đưa ra những khuyến khích về chính sách thuế mới đối với một vài lĩnh vực kinh doanh nhất định, hoặc hiệp hội doanh nghiệp đang cung cấp một vài khoá tập huấn.

Tham gia triển lãm

Bạn cần phải đến các cuộc triển lãm được tổ chức ở trong khu vực của bạn. Bạn cần phải tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh hoặc những công ty kinh doanh tương tự như bạn ở trong các khu vực khác. Nếu họ đang nhắm vào một thị trường tương tự ở các khu vực khác, bạn có thể có những ý kiến mới mẻ để kết hợp vào chiến lược kinh doanh của bạn.

Các tổ chức và nguồn thông tin

  1. Hiệp hội doanh nghiệp của bạn. Ví dụ, một công ty dệt may có thể tìm kiếm thông tin liên quan tới ngành ở Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), một doanh nghiệp sản xuất giầy có thể tìm thấy thông tin hữu ích ở Hiệp hội Da giày Việt Nam. Hãy kiểm tra Danh bạ Hiệp hội Doanh nghiệp ở địa chỉ này.
  2. Văn phòng sở tại của VCCI, www.vcci.com.vn
  3. Các trang web hỗ trợ doanh nghiệp như: www.vibonline.com.vn, www.vibforum.vcci.com.vn, www.hvnclc.com.vn, www.smenet.com.vn
  4. Các trang web hỗ trợ phát triển nhãn hiệu như www.thuonghieuviet.com,
  5. Tìm kiếm thông tin về các doanh nghiệp tại Văn phòng Đăng ký Kinh doanh sở tai
  6. Kiểm tra Danh bạ Doanh nghiệp ở địa chỉ này

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article