Không cần thiết phải coi đối thủ cạnh tranh của bạn là kẻ thù địch.

Nếu bạn trò chuyện với họ trực tiếp, có thể là qua điện thoại hoặc đến thăm cơ sở của họ, bạn sẽ thấy rất có ích. Hãy nghĩ về ấn tượng đầu tiên khách hàng của họ có khi họ liên lạc lần đầu tiên với công ty. Nghĩ về những điểm khác nhau giữa các đối thủ cạnh tranh. Thu thập những tài liệu về các chương trình khuyến mại của họ và có ý tưởng về hình ảnh của họ.

Tìm hiểu về các chính sách giảm giá mà họ có. Mặc dù việc giảm giá là khác thường trong văn hóa kinh doanh ở Việt Nam, đây cũng là một cách tốt để xây dựng một nền tảng khách hàng trung thành. Nó sẽ thu hút những khách hàng hay mua sản phẩm với số lượng lớn và điều đó quan trọng hơn là những khách hàng không thường xuyên và chỉ mua với số lượng nhỏ.

Cũng nên đồng thời giao tiếp với người cung cấp về đối thủ cạnh tranh của bạn. Nhớ rằng những thông tin không chính thức mà bạn có được, đặc biệt là khi nói chuyện với người cung cấp có thể không phải là thật 100%. Sử dụng kỹ năng đánh giá của bạn để quyết định xem bao nhiêu % thông tin là có thể coi trọng.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article