Tài liệu hướng dẫn này giúp bạn tạo lập nhãn hiệu, lập dự toán ngân sách cho việc xây dựng nhãn hiệu và quản lý nhãn hiệu.

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào họat động trên một thị trường cạnh tranh thì vấn đề sống còn là trở thành lựa chọn đầu tiên của khách hàng. Để làm được điều đó thì cần phải xây dựng và quản lý thương hiệu.

Một trong những vai trò cơ bản của một thương hiệu là giúp khách hàng ra quyết định mua hàng dễ dàng hơn bằng cách cung cấp cho họ một ý tưởng về cái họ sẽ mua trước khi mua. Khách hàng cũng chọn một sản phẩm có thương hiệu vì họ nghĩ rằng có thể tin tưởng vào sản phẩm mang thương hiệu này.

Chúng ta thường thấy thương hiệu của các công ty lớn nhưng xây dựng thương hiệu cũng quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ để làm cho những doanh nghiệp này khác biệt với các doanh nghiệp khác trên thị trường.

Để xây dựng một thương hiệu, cần phải tập trung vào nhu cầu của khách hàng và năng lực bản thân doanh nghiệp để bảo đảm cung cấp được thứ mà khách hàng muốn. Một vấn đề khác cũng rất quan trọng là cần phải nhất quán khi cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cũng như những điểm tiếp xúc với khách hàng khác như phòng trưng bày, thư điện tử, trang web, các cuộc điện thoại, thư, fax, v.v.

Tài liệu hướng dẫn này giúp bạn tạo lập nhãn hiệu, lập dự toán ngân sách cho việc xây dựng nhãn hiệu và quản lý nhãn hiệu.

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article