Tài liệu hướng dẫn này nhằm giúp bạn hiểu được các chiến lược và chiến thuật giá cả khác nhau và các công cụ thay đổi giá để đảm bảo rằng giá sản phẩm của bạn phù hợp với các yếu tố khác trong chiến lược marketing đồng thời vẫn bảo đảm khả năng sinh lời.

Một trong những vấn đề quan trọng nhất mà bạn phải quyết định là xác định giá cả cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Nếu giá quá cao hoặc quá thấp thì rất dễ bỏ lỡ cơ hội để phát triển công việc kinh doanh. Trong trường hợp tồi tệ hơn, bạn có thể gặp rắc rối trước hết với doanh số, sau đó là hình ảnh nhãn hiệu bị suy giảm trong suy nghĩ của khách hàng.

Chiến lược giá cần được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo phù hợp với chiến lược kinh doanh cũng như chiến lược nhãn hiệu và định vị.

Một vấn đề quan trọng là cả giá của sản phẩm/dịch vụ và mức doanh số mà bạn muốn đạt được tại mức giá này sẽ mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Bạn cũng cần phải theo dõi các đối thủ cạnh tranh để xem liệu giá sản phẩm của bạn có tính cạnh tranh không trong khi vẫn bảo đảm được sự khác biệt về hình hành sản phẩm.

Tài liệu hướng dẫn này nhằm giúp bạn hiểu được các chiến lược và chiến thuật giá cả khác nhau và các công cụ thay đổi giá để đảm bảo rằng giá sản phẩm của bạn phù hợp với các yếu tố khác trong chiến lược marketing đồng thời vẫn bảo đảm khả năng sinh lời.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article