Tài liệu hướng dẫn này cung cấp cho bạn cách thức tìm hiểu khách hàng, xác định nhu cầu của họ và sử dụng thông tin thu thập được về khách hàng để xây dựng một chiến lược marketing hướng tới khách hàng.

Chìa khóa cho hoạt động kinh doanh thành công là nên coi khách hàng là mấu chốt. Chiến lược tiếp thị đòi hỏi một sự hiểu biết chi tiết về khách hàng là ai, họ muốn gì và cái gì làm cho họ hài lòng. Xây dựng một hồ sơ chi tiết về khách hàng của bạn hoặc các khách hàng tiềm năng, và xác định các đặc điểm sẽ đảm bảo rằng chiến lược kinh doanh của bạn là hợp lý và mục đích kinh doanh là hiện thực.

Tài liệu hướng dẫn này cung cấp cho bạn cách thức tìm hiểu khách hàng, xác định nhu cầu của họ và sử dụng thông tin thu thập được về khách hàng để xây dựng một chiến lược marketing hướng tới khách hàng.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article