Để lấy được nhiều thông tin nhất từ những gì bạn thu thập được, bạn cần phải sắp xếp lại chúng.

  Chia thông tin thành 3 loại:

  • Các điểm mạnh của các đối thủ cạnh tranh so với bạn
  • Những lợi thế của bạn so với đối thủ cạnh tranh
  • Những điểm giống nhau giữa bạn và họ

Với mỗi loại, liệt kê các điều khoản sau:

  • giá cả
  • dịch vụ khách hàng
  • sản phẩm
  • người cung cấp và người phân phối
  • thiết kế và hình ảnh
  • chương trình khuyến mại và tiếp thị

Các điểm mạnh của các đối thủ cạnh tranh so với bạn 

Không nên chỉ sao chép đơn thuần các hành động của đối thủ. Cần bảo đảm rằng bạn tuân theo những quy định về bản quyền, quyền tác giả và kiểu dáng công nghiệp. Xem những phần hướng dẫn về Quản lý chất lượngBảo vệ các ý tưởng của bạntrong tại địa chỉ này.

Hãy cân nhắc xem bạn có thể làm được điều gì tốt hơn đối thủ, làm thế nào để nâng cao giá trị của sản phẩm và dịch vụ, cần bao nhiêu tiền để thực hiện sự thay đổi này, việc này sẽ mang lại lợi ích như thế nào, bạn có cần tuyển thêm nhân viên, có cần đầu tư mới không.v.v.

Đối thủ cạnh tranh của bạn có thể không có độc quyền đối với các ý tưởng thực tiễn của họ nhưng hãy nhớ những quy định về bản quyền, quyền tác giả và kiểu dáng cong nghiệp.

Những lợi thế của bạn so với đối thủ cạnh tranh

Đây chính là những điểm mạnh của bạn. Nhưng nếu khách hàng không thấy được những điểm mạnh này thì nó sẽ trở thành vô dụng. Ví dụ, chính sách giảm giá cho những người mua với số lượng lớn không được quảng bá đến họ.

Bằng cách tập trung vào những điểm mạnh mà bạn đã tìm thấy, bạn sẽ có khả năng mở rộng và phát triển thêm những điểm mạnh đó. Nó sẽ giúp bạn xác định được lợi thế cạnh tranh của bạn. Để đảm bảo rằng bạn giữ được lợi thế cạnh tranh, bạn cần phải hy vọng rằng đối thủ cạnh tranh của bạn cũng sử dụng chiến lược thành công đó.

Những điểm giống nhau giữa bạn và họ 

Các chiến lược chung sẽ không đem lại hiệu quả nhất. Phân tích những điểm giống nhau sẽ đem đến những ý tưởng để có thể tạo nên sự khác biệt và tăng khả năng cạnh tranh của bạn.

Ví dụ, chủ một cửa hàng cung cấp dịch vụ truy cập Internet nhỏ mới mở thấy rằng một cửa hàng cũ đối diện qua bên kia đường giảm giá truy cập Internet 25% khi thấy rằng cửa hàng mới được trang bi hệ thống máy tính và thiết bị mạng mới và tốt hơn. Ngay lập tức, cửa hàng Internet mới giảm giá 25%. Cả hai cửa hàng Internet đều luôn đông khách trong thời gian dài, nhưng họ đều nhanh chóng nhận ra ràng họ đang thua lỗ: ho mất khách do tình trạng quá tải và giá thấp và khách hàng chuyển sang cửa hàng gần đó cung cấp dịch vụ với mức giá 3.000VND/giờ, sạch sẽ và trà xanh miễn phí.

Tìm hiểu thêm về Khách hàng của bạn trong trang thông tin này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article