Tài liệu hướng dẫn này giúp phân tích các đối thủ cạnh tranh, cách thức tìm hiểu hoạt động của họ và phản ứng trước những thông tin về đối thủ thu thập được.

 

Biết được những thông tin về đối thủ của mình sẽ đảm bảo rằng bạn có một vị trí vững chắc trên thương trường. Nó đồng thời cũng giúp bạn linh động hơn và sẽ có những phản ứng nhanh đối với những biến đổi trên thị trường. Bằng cách biết được những doanh nghiệp khác đang làm gì, bạn có thể chắc chắn rằng giá cả bạn đưa ra là cạnh tranh, thị trường của bạn phù hợp, và sản phẩm của bạn thu hút khách hàng.

Nghiên cứu xem đối thủ cạnh tranh của bạn là ai và tìm hiểu sự khác biệt giữa việc hoạt động kinh doanh của họ và của bạn sẽ khuyến khích bạn phát triển liên tục và điều chỉnh chính sách kinh doanh. Sản phẩm của bạn cần phải nổi bật hơn các sản phẩm khác thì mới có thể thành công, và để làm được điều này, bạn cần phải lợi dụng các điểm yếu của đối thủ cạnh tranh mà bạn tìm được. 

Tài liệu hướng dẫn này giúp phân tích các đối thủ cạnh tranh, cách thức tìm hiểu hoạt động của họ và phản ứng trước những thông tin về đối thủ thu thập được.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article