Văn phòng phẩm của doanh nghiệp rất quan trọng trong kinh doanh vì đó là những thứ hiện hữu đối với khách hàng. Văn phòng phẩm có thể là bất kỳ thứ gì từ tiêu đề thư, phong bì, email và mẫu fax cho tới danh thiếp và hóa đơn. Khách hàng càng nhìn thấy và lưu giữ văn phòng phẩm của bạn thường xuyên thì khả năng ảnh hưởng tới cách nhìn nhận của họ về doanh nghiệp bạn càng lớn.

Văn phòng phẩm là một cách hay để cải thiện hình ảnh của doanh nghiệp trong nhận thức của khách hàng. Tuy nhiên, bạn cần bảo đảm tính chính xác của mọi thông tin chi tiết in trên văn phòng phẩm của bạn.

Tài liệu hướng dẫn này để cung cấp cho bạn các phương pháp tạo dựng hình ảnh cơ bản của doanh nghiệp bạn sử dụng văn phòng phẩm. Nó cũng cung cấp hướng dẫn lựa chọn những thông tin chủ yếu nhất cần có đối với các loại văn phòng phẩm khác nhau đồng thời hướng dẫn lựa chọn một dịch vụ in ấn văn phòng phẩm phù hợp với doanh nghiệp bạn.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article