Quan hệ công chúng (PR) bao gồm các chiến thuật marketing nhằm tạo ra một hình ảnh tích cực về doanh nghiệp hoặc thương hiệu đối với các đối tượng liên quan như khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối, nhân viên, các ngân hàng, các cơ quan nhà nước cũng như công chúng.

Mặc dù thông thường các doanh nghiệp lớn sử dụng PR làm công cụ thu hút sự chú ý mọi người, các doanh nghiệp nhỏ hơn cũng có thể tận dụng mọi cơ hội để thu hút sự chú ý của khán giả.

Có thể sử dụng quan hệ công chúng như một công cụ bổ sung hoặc thay thế quảng cáo. Khác với quảng cáo, quan hệ công chúng thường sử dụng ý kiến của bên thứ ba (như quan điểm được tuyến bố trên đài truyền hình, đài phát thanh hoặc báo chí) để tác động tới khán giả mục tiêu.

Trong nhiều trường hợp, PR thậm chí còn tốt hơn quảng cáo vì mọi người có xu hướng tin vào quan điểm của bên thứ ba hơn là của chính doanh nghiệp cũng như hiệu quả chi phí của quan hệ công chúng, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ họat động ở các thị trường địa phương.

Tài liệu hướng dẫn này giới thiệu những vấn đề cơ bản của quan hệ công chúng có thể áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article