Bên cạnh marketing trực tiếp, quan hệ công chúng, triển lãm thương mại hoặc trang web, quảng cáo là một công cụ rất quan trọng của khuyếch trương trong hỗn hợp marketing. Những công cụ nói trên được sử dụng để khuyếch trương hình ảnh doanh nghiệp và cung cấp thông tin tới các khách hàng mục tiêu.

Có nhiều phương thức quảng cáo và bạn nên cân nhắc cách tốt nhất để tiến hành, ví dụ, quảng cáo trên các ấn phẩm kinh doanh và kỹ thuật hoặc trong các danh bạ quốc gia hoặc quốc tế v.v. Lưu ý bạn có thể quảng cáo không những qua các ấn phẩm mà còn qua các trang web.

Tài liệu hướng dẫn này đề cập đến tác dụng của quảng cáo đối với doanh nghiệp bạn và giúp bạn lựa chọn phương tiện và cách thức quảng cáo. Nó cũng giúp bạn quản lý quá trình từ lập kế hoạch đến thực hiện và kiếm soát chiến dịch quảng cáo và đảm bảo kết quả của chiến dịch quảng cáo của xứng đáng với chi phí mà bạn bỏ ra.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article