Tìm hiểu về thị trường đồng nghĩa với việc tìm hiểu về khách hàng tiềm năng và đối thủ, đồng thời tìm hiểu xem 2 nhân tố đó kết hợp với nhau như thế nào. Nghiên cứu thị trường tốt sẽ giúp bạn đưa ra được quyết định về bán cái gì, nhắm vào ai, phát triển như thế nào, định giá sản phẩm như thế nào, sử dụng những nhà cung cấp nào, bạn sẽ gặp phải những thói quan liêu nào, và làm thế nào để xác định được những cơ hội mới hoặc những "lỗ hổng" trên thị trường.

Một điều quan trọng là nên sử dụng những nghiên cứu thị trường có sẵn, có thể là của các tổ chức chính phủ hoặc các bộ, của hiệp hội doanh nghiệp hoặc các tổ chức phi chính phủ. Bạn có thể gửi yêu cầu về thông tin đến những tổ chức này trước khi quyết định đầu tư vào nghiên cứu thị trường của riêng bạn.

Ngoài ra, bạn có thể tiến hành nghiên cứu thị trường bằng cách tiến hành những cuộc phỏng vấn ngắn hoặc sử dụng bảng câu hỏi điều tra. Việc này cho phép bạn chỉ hỏi những câu hỏi liên quan đến công việc kinh doanh của bạn, và sẽ có thêm nhiều hiểu biết về mảng của thị trường mà bạn muốn tham gia, hoặc đã đang tham gia.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article