Việc lập ra và thực thi các chiến lược tiếp thị và bán hàng cùng với các kỹ năng và phương pháp là yếu tố then chốt đối với sự thành công trong kinh doanh

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy một số lời khuyên thiết thực về khách hàng, đối thủ cạnh tranh, về xúc tiến nghiên cứu thị trường, tạo lập chiến lược tiếp thị, bán hàng hiệu quả, định giá sản phẩm và dịch vụ, quảng cáo trong kinh doanh, phát triển thương hiệu, quản lý các mối quan hệ công cộng, thiết kế  đồ dùng văn phòng, tăng cường sự hưởng lợi từ các hội chợ, triển lãm, thực hiện tiếp thị trên mạng và các quy định pháp lý liên quan đến tiếp thị và bán hàng

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article