free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies
Bạn có trách nhiệm đối với sức khoẻ lao động và an toàn của mọi người bị ảnh hưởng bởi công việc kinh doanh của bạn.

Trách nhiệm của bạn bao gồm:

Tiến hành những cuộc đánh giá rủi ro về sức khoẻ và an toàn.

Bạn cần phải tiến hành và duy trì việc đánh giá rủi ro kể cả bạn là một doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ hoặc dù chỉ là doanh nghiệp hoạt động với một nhân viên. Việc tiến hành đánh giá rủi ro sẽ giúp giảm thiểu khả năng làm ảnh hưởng đến môi trường hoặc nhân viên làm việc, những người đến liên hệ công việc và chính công việc kinh doanh của bạn.

Sau khi hoàn thành việc đánh giá rủi ro đầu tiên, điều quan trọng là duy trì việc kiểm tra thường xuyên để đảm bảo công việc kinh doanh của bạn tuân thủ theo những yêu cầu về an toàn và sức khoẻ lao động. Việc tiến hành đánh giá rủi ro thường xuyên có thể sẽ làm mất nhiều chi phí trong khoảng thời gian ngắn, nếu bạn cần tiền để cải thiện điều kiện, những bạn cần bảo vệ bạn từ những rủi ro hoặc tiền phạt từ những vụ kiện của nhân viên hoặc các thành viên khác.

Lập chính sách an toàn và sức khoẻ lao động

Một chính sách môi trường, an toàn và sức khoẻ lao động là một kế hoạch, có một không hai đối với công việc kinh doanh của bạn, chi tiết việc bạn sẽ quản lý những vấn đề liên quan đến môi trường, an toàn và sức khoẻ lao động.

Một chính sách nên:

  • chỉ ra việc doanh nghiệp bạn cam kết quản lý các rủi ro
  • thông báo cho nhân viên của công ty về trách nhiệm của họ
  • giải thích các bước họ cần làm để hoàn thành được trách nhiệm của mình

Tạo ra một chính sách có thể là một bước để đạt được tiêu chuẩn của hệ thống quản lý môi trường bằng cách:

  • đảm bảo rằng nơi làm việc của bạn đạt được tiêu chuẩn thấp nhất của việc tiện nghi và sạch sẽ
  • ghi chép lại những sự việc gây tổn thất, bệnh tật hoặc những tai nạn nguy hiểm trong một quyển sổ - và trong một vài trường hợp phải thông báo cho những cơ quan có liên quan

Bạn cũng cần phải tuân thủ theo pháp luật để giảm những thiệt hại công việc kinh doanh của bạn gây cho môi trường. Việc này bao gồm những lĩnh vực:

  • phế thải hoặc hồi phục lại những chất thải có độc hoặc gây nguy hiểm
  • việc toả hơi vào không khí
  • lưu trữ, thải ra hoặc phục hồi đúng quy tắc những chất thải kinh doanh
  • việc huỷ nước thải
  • đóng gói
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article