free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies
Có một số vấn đề thường gặp rút ra từ hệ thống lương của công ty

Có một số vấn đề thường gặp rút ra từ hệ thống lương của công ty như là:

 1. Thiếu tính kiên định
 2. Thiếu sự liên kết giữa lương và giá trị công việc
 3. Thiếu tính linh hoạt
 4. Thiếu hệ thống đánh giá thực thi công việc
 5. Các vấn đề không nằm trong lương (tuyển dụng, lựa chọn và khuyến khích nhân viên...)

Để tránh được những lỗi trên, bạn cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản dưới đây khi lựa chọn một hệ thống lương phù hợp cho công ty của mình:

 • Hệ thống tổng hợp: Xét về bản chất, hê thống lương bao gồm lương cơ bản, tiền thưởng, tiền trợ cấp và tiền trả cho nhân viên khi về hưu. Tuy nhiên, nó cũng có mối quan hệ gần gũi với các khoản không phải bằng tiền như là tuyển dụng, chuyển chỗ làm , khuyến khích nhân viên, đào tạo, vv…. Hệ thống lương cần được xem là vấn đề cốt lõi của công tác quản lý nguồn nhân lực của công ty
 • Hai cấp độ của hệ thống lương. Hệ thống lương cần có hai cấp độ: mức lương và cấu trúc lương. Liệu mức lương của công ty có khả năng cạnh tranh hay không? Liệu cấu trúc lương có thoả đáng hay không?
 • Giá trị của công vệc. Khi xác định mức lương, lương cần phản ánh giá trị của công việc. Đây là một trong những nguyên tắc căn bản nhất mà hệ thống lương cần dưa vào để quyết định.
 • Yếu tố thâm niên công tác: mặc dù giá trị của công việc là nhân tố chính để xác định mức lương, tuy nhiên có một số nhân tố khác như là thâm niên công tác (số năm làm việc cho công ty), tuổi tác, giới tính, vv… cũng có thể được xem xét phù hợp với các giá trị xã hội trong việc xác định mức lương
 • Mức lương trên thị trường: Mức lương của các doanh nghiệp cần liên tục được xem xét so với mức lương không ngừng thay đổi trên thị trường mà đây thường được xem là một tiêu chuẩn.
 • Chi phí cuộc sống cũng cần được xem xét để xác định mức lương. Việc xem xét những nhu cầu cơ bản của con người đặc biệt quan trong khi mà nền kinh tế quốc dân vẫn đang tiếp tục chuyển đổi và mức lương còn thấp
 • Chương trình tiền thưởng: Tiền lương bao gồm 2 khoản: lương cơ bản và tiền thưởng. Lương cơ bản là khoản cố định và tiền thưởng là khoản biến đổi, vì vậy công ty có thể linh hoạt hơn. Khoản tiền thưởng cần được xác định theo chế độ của công ty
 • Đánh giá thực thi công việc: Tăng lương và chia tiền thưởng cần xem xét việc thực thi công việc của nhân viên. Một hệ thống đánh giá thực thi công việc thoả đáng phải khuyến khích cao độ được những người thực thi.
 • Sự tham gia của nhóm những người lao động: Là chủ doanh nghiệp, trong quá trình thiết lập hệ thống lương, bạn cần cho phép sự tham gia của đại diện của nhóm người lao động ngay từ đầu thì việc thực hiện hệ thống mới trôi chảy được.
 • Các vấn đề về pháp lý: khi thiết lập mức lương cơ bản, bạn cần tuân thủ mức lương tối thiểu và một số yêu cầu khác liên quan đến vấn đề lương và phúc lợi của nhân viên theo quy định của luật pháp để tránh một số vấn đề về pháp lý.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article