free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies
Hệ thống đánh giá thời gian cung cấp cho nhân viên một loạt mức khác nhau tính theo giờ, tuần hoặc tháng, thông thường được quy đổi theo mỗi giờ, mức lương theo mỗi tuần hoặc tính theo năm.

Mức lương không nhất thiết phải giống nhau cho tất cả các thời điểm làm việc. Mức lương cao hơn có thể được chi trả khi nhân viên phải làm việc thêm giờ hoặc làm việc theo ca. Nhưng trong mỗi trường hợp, lương có mối liên hệ với độ dài của thời gian làm việc. Hệ thống đánh giá dựa vào yếu tố thời gian làm việc khá đơn giản và rất có thể đó là lý do tại sao phần lớn nhân viên làm việc cho các công ty nhỏ được trả lương dựa trên hệ thống này. Các ông chủ thường có xu hướng tìm cho mình phương thức điều hành dễ dàng và chi phí rẻ hơn. Tuy nhiên, điểm yếu ở đây là không có mối liên hệ trực tiếp giữa việc chi trả và thực thi công việc. Và loại hình này thường yêu cầu việc giám sát hiệu quả đảm bảo mức độ thực thi đúng. Là chủ doanh nghiệp, bạn cần xem xét điểm có lợi và bất lợi của hệ thống này và mục tiêu của chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp mình trong giai đoạn cụ thể để quyết định hệ thống lương phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình. Đôi khi, bạn cũng cần áp dụng hệ thống xếp lương dựa trên thời gian đối với một số công việc do các nhân viên chỉ làm việc bán thời gian cho công ty.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article