free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies
Xây dựng hệ thống lương dựa trên đánh giá công việc nghĩa là công việc được thực hiện bởi những người mà họ sẽ được trả lương để thực hiện những công việc đã được xác định đó.

Mỗi một công việc được thiết kế để hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể và thông thường được thực hiện bởi một nhóm người. Có 2 thành phần quan trọng của hệ thống lương dựa trên đánh giá công việc: đánh giá công việc, đánh giá việc thực thi công vệc. Đánh giá công việc được thực hiện nội bộ và không xem xét mức lương trên thị trường hoặc các hãng khác chi trả như thế nào. Đánh giá công việc chỉ tập trung vào giá trị của nhiệm vụ của nhân viên đối với từng công việc của họ, chứ không tập trung vào người thực hiện công việc đó. Bên cạnh việc đánh giá công việc, các công ty sử dụng kết hợp giữa kinh nghiệm, thâm niên công tác và mức độ thực thi công việc để thiết lập vị trí cá nhân trong khuôn khổ chuỗi lương đối với công viêc đó. Công ty ít khi sử dụng kinh nghiệm, thâm niên công tác và mức đánh giá thực thi công việc trước đây để xác định việc trả lương cho một nhân viên trong mức lương quy định đối với công việc của nhân viên đó.

Điểm bất lợi chủ yếu đối với một công ty nhỏ là hệ thống này nói chung sẽ phức tạp trong việc thực thi hơn là một hệ thống lương đánh giá dựa trên yếu tố thời gian và có thể sẽ gây chi phí đắt hơn trong quá trình thực hiện. Hầu hết các hệ thống khuyến khích nhân viên cần ghi lại việc thực thi cá nhân.  Và họ cần kiểm soát chất lượng hiệu quả, bên cạnh đó nhân viên có thể hy sinh chất lượng để sản xuất ra nhiều sản phẩm và có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa.

Công ty có thể nhận thấy rằng hệ thống lương chỉ dựa trên đánh giá công việc sẽ không phù hợp đối với toàn bộ lực lượng lao động. Chẳng hạn như công nhân may cổ trắng có thể nhận được mức khen thưởng xứng đáng bằng một khoản tiền thưởng thông qua một cuộc đánh giá thực thi công việc của họ; còn công nhân sản xuất có thể nhận được một mức chi trả cao hơn thông qua một hệ thống đánh giá kết quả công việc - công nhân được trả lương tương xứng với số lượng sản phẩm họ làm ra, vì vậy việc tăng hoặc giảm lương tỉ lệ thuận với sản lượng công việc của họ.

Tuy nhiên, điểm có lợi chính là hệ thống lương dựa trên đánh giá công việc là việc trả lương có liên hệ với giá trị và việc thực thi công việc, vì vậy có thể khuyến khích nhân viên làm việc chăm chỉ hơn để gia tăng mức lương. Hệ thống này khá hợp lý, đạt mục tiêu và có tính hệ thống và giảm thiểu tối đa những phàn nàn từ phía nhân viên. Mục đích của hệ thống lương dựa trên đánh giá công việc nhằm khuyến khích nhân viên tham gia vào các hoạt động của công ty và vì vậy tăng cường động cơ và cam kết của họ đối với công ty. Điều này có thể là phù hợp đối với các công ty nhỏ bởi vì nhân viên có thể dễ dàng nhìn thấy những nỗ lực của họ đã đóng góp cho công ty như thế nào.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article