free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies
Khi người lao động thường xuyên vắng mặt hoặc đi muộn mà không xin phép hoặc có lý do chính đáng, bạn có thể xử lý theo quy định của công ty.

Cần lưu ý với trường hợp bị ốm, gia đình khó khăn hay đi lại khó khăn không bị coi là hành vi sai trái. Trong trường hợp thực sự bị ốm thì không cần xử lý. Trước khi xử lý bạn có thể:

  1. Yêu cầu người lao động vắng mặt điện thoại thông báo vào thời gian quy định
  2. Chắc chắn rằng quản lý dây chuyền sản xuất theo dõi được những trường hợp vắng mặt không lý do
  3. Tiến hành phỏng vấn khi họ quay trở lại làm việc

Trường hợpngười lao động gặp khó khăn khi giải quyết chuyện gia đình và công việc thì nên cân nhắc phương pháp sắp xếp công việc linh hoạt. Lưu ý rằng trường hợp lao động có con nhỏ dưới 6 tuổi hoặc trẻ em khuyết tật thì họ có quyền yêu cầu công việc có giờ làm linh hoạt. Bạn phải xem xét nghiêm túc những trường hợp này.

Loại trừ những trường hợp mang tính nghiêm trọng thì người lao động cần có cơ hội để sửa chữa. Thông thường là cảnh cáo bằng miệng, bằng văn bản là đủ.

Nếu trường hợp lao động không tiến bộ thì bạn có thể tính đến chuyện sa thải, nhưng chỉ khi đó là giải pháp cuối cùng và việc sa thải cần phải công bằng và theo đúng luật.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article