free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies
Những vấn đề đối với lao động có thể phát sinh hàng giờ thậm chí ngay cả đối với các công ty hoạt động tốt. Thỉnh thoảng bạn cần có động thái mang tính kỷ luật đổi với lao động hoặc giải quyết các khiếu nại của họ ngay khi bạn không còn cách nào để ngăn chặn các vấn đề nảy sinh ngay từ đầu.

Nếu các vấn đề xảy ra, hay giải quyết chúng thay vì để chúng biến thành các vụ xin thôi việc hay kiện cáo tại toà án. Kỷ luật của công ty hay quy định về khiếu nại là công cụ trợ giúp đắc lực cho người quản lý.

Quy định mới yêu cầu tất cả chủ lao động phải có quy định bằng văn bản về sa thải, khiếu nại và xử lý vi phạm. Nếu chủ lao động không thực hiện việc này hoặc theo thủ tục mới khi sa thải nhân viên thì sẽ phải bồi thường thêm cho người lao độgn và việc sa thải được coi là không công bằng.

Chuyên đề này sẽ giúp bạn biết mình cần đưa những gì vào thủ tục, giải quyết các vấn đề khiếu nại và xử lý vi phạm trong thực tế như thế nào.

Bất kỳ người lao động nào có vấn đề hay khiếu nại về công việc, điều kiện lao động, điều khoản trogn hợp đồng lao động hoặc trong quan hệ với đồng nghiệp, mà họ cần thảo luận hoặc bạn cần biết. Họ mong muốn bạn giải quyết những khiếu nại này.

Từ tháng 10 năm 2004, tất cả chủ lao động phải cung cấp cho lao động thủ tục khiếu nại bằng văn bản tuân theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Nếu chủ lao động không thực hiện thì có thể sẽ phải trả thêm 4 tuần lương cho người lao động trong trường hợp người lao động khiếu nại thành công.

Thủ tục khiếu nại:

 • Người lao động khiếu nại bằng văn bản - Người lao động phải giải thích việc khiếu nại bằng văn bản. Nếu khiếu nại người quản lý dây chuyền sản xuất thì vấn đề sẽ được đưa lên quản lý cấp cao hơn nếu có.
 • Tổ chức họp và chủ lao động phải thông báo cho người lao động kết quả họp - tổ chức họp với người lao động và đồng nghiệp nếu có liên quan. Thông báo cho người lao động mọi quyết định và quyền được kháng cáo của họ. Người lao động phải kháng cáo theo quy định của pháp luật.
 • Kháng cáo nếu cần thiết - Nếu người lao động muốn kháng cáo về việc xử lý vi phạm đã được quyết định thi bạn phải mời quản lý cấp cao hơn người không có liên quan đến thủ tục khiếu nại để giải quyết vụ kháng cáo. Sau cuộc họp bạn cũng nên thông báo cho người lao động biết quyết định đưa ra

Khi giải quyết khiếu nại:

 • Bạn cần nắm rõ và thực hiện đúng thủ tục khiếu nại.
 • Lắng nghe mọi ý kiến cá nhân
 • Nếu có khiếu nại liên quan đến quản lý dây chuyền sản xuất thì cần đảm bảo việc khiếu nại được chuyển đến người khác.
 • Lắng nghe cận thận giải thích của các cá nhân về vấn đề và xem xét liệu có nguyên nhân sâu xa nào bên trong không
 • Lắng nghe mọi quan điểm mâu thuẫn nhau.
 • Cân nhắc mọi chứng cứ để xem xét vấn đề nào bạn cần giải quyết.
 • Quyết định cần làm gì và cố gắng giải quyết công bằng mà không cần phải thoả hiệp với các lao động khác.
 • Thông báo cho tất cả các bên liên quan về quyết định và quá trình kháng cáo.
 • Đảm bảo rằng bạn giải quyết mọi vấn đề liên quan đến chính sách, thủ tục
 • Giữ quá trình này càng bí mật càng tốt.

Giải quyết các khiếu nại nhạy cảm, đặc biệt là khi có liên quan đến các lao động khác. Xây dựng thủ tục cụ thể cho những vẫn đề nhạy cảm liên quan đến đối xử không công bằng, ví dụ phân biệt, ức hiếp hay quấy rối. Cũng cần xem xét nên có thủ tục về tố cáo nhằm khuyến khích lao động tố cáo những việc làm sai trái trong nội bộ ví dụ như cư xử thô bạo thay vì họ không quan tâm đến việc của công ty.

Thông qua việc xử lý các vấn đề công bằng và hợp lý thì bạn sẽ tránh được tình trạng bị mất những nhân viên có tay nghề và giỏi do họ xin thôi việc. Điều này cung sẽ giúp bạn thắng kiện trong các vụ kiện cáo sa thải nhân viên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article