free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies
Một chiến lược quản lý thận trọng việc tuyển dụng cũng như tốc độ qua vòng lao động có thể giảm thiểu nhu cầu cho nhân viên tạm nghỉ việc hoặc giảm giờ làm. Tuy nhiên, thậm chí ngay ở những công ty hoạt động tốt trường hợp giảm việc làm tạm thời vẫn có thể xảy ra.

Bài viết này chỉ đưa ra lời khuyên chung về tạm nghỉ việc và giảm giờ làm chứ không phải là quy định của luật pháp. Toà án sẽ là nơi phán quyết theo luật pháp.

Tạm nghỉ việc là gì?

  • Khi người lao động không có việc làm và mang tính tạm thời thì được coi là tạm nghỉ việc.
  • Khi tạm nghỉ việc biến thành bị sa thải (xem phần thể nào là cho tạm nghỉ việc không đúng?) thì người lao động có quyền được hưởng tiền bồi thường thôi việc hoặc tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể họ có thể khiếu nại về việc sa thải bất hợp pháp ra toà án lao động.

Liệu có quyền cho lao động tạm nghỉ việc ?

Nhìn chung theo luật thì có quyền được thông báo với lao động về việc nghỉ làm nhưng không có quyền không trả lương cho họ khi không có việc.

Trong những trường hợp nào chủ lao động có thể cho lao động tạm nghỉ việc?

  • Trong trường hợp chủ lao động và người lao động có hợp đồng thảo thuận về vấn đề này. Có thể thay bằng thoả thuận giữa chủ lao động và công đoàn hoặc quy định chung của quốc gia về ngành sản xuất kinh doanh của công ty. Những văn bản như thể sẽ có hiệu lực nếu là một phần không tách rời của hợp đồng giữa cá nhân người lao động và chủ lao động.
  • Người lao động cũng có quyền cho nhân viên tạm nghỉ việc nếu quyền này đã có từ lâu theo tập quán hay phong tục (có bằng chứng rõ ràng)

Trong trường hợp không có giải thích hay quyền cho tạm nghỉ việc thì người lao động có thể bị cho tạm nghỉ việc hay không?

Cả hai bên có thể thoả thuận thay thế các điều khoản trong hợp đồng để thể hiện được việc tạm nghỉ không thể do chủ lao động quyết định đơn phương mà phải do thoả thuận giữa hai bên  (ví dụ: điều khoản quy định lựa chọn duy nhất là sa thải). Điều này không nhất thiết có nghĩa là người lao động đồng ý sự thay đổi trong hợp đồng cho phép chủ lao động có quyền cho tạm nghỉ việc đơn phương mà không trả lương trong tương lai.

Liệu người lao động có quyền gì đối với khoản lương trong suốt thời gian tạm nghỉ việc?

  • Người lao động có thể không được trả lương trong thời gian tạm nghỉ việc nếu trong hợp đồng có điều khoản cho phép chủ lao động làm như vậy.
  • Khi người lao động bị tạm nghỉ việc, họ có thể có quyền được hưởng khoản phụ cấp từ chủ lao động. Khoản phụ cấp tối đa là 5 ngày đối với thời gian là 3 tháng và mức phụ cấp của mỗi ngày tuỳ thuộc vào mức tối đa được xem xét hàng năm.
  • Đối với những ngày không được hưởng phụ cấp thì người lao động có thể đòi được hưởng phụ cấp tìm việc mới và nên liên hệ với Trung tâm việc làm tại địa phương để tư vấn về pháp lý.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article