free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies
Điều gì xảy ra khi có hợp đồng chung về khoản phụ cấp?

Trong những trường hợp như thế này, theo sự chấp thuận của các bên trong hợp đồng, người lao động có quyền được hưởng phụ cấp. Trong thực tế điều này chỉ có hiệu lực nếu trong hợp đồng chung có điều khoản về phụ cấp theo quy định của luật pháp.

Thời hạn tạm nghỉ việc

Thời hạn tạm nghị việc  phụ thuộc vào điều khoản ghi trong hợp đồng. Tuy nhiên, người lao động trong trường hợp cụ thể có thể thông báo cho chủ lao động bằng văn bản để đòi phụ cấp

Thế nào là cho tạm nghỉ việc không đúng?

Nếu chủ lao động vi phạm hợp đồng không trả tiền phụ cấp khi cho người lao động nghỉ việc, người lao động có thể:

  • Chấp nhận phá bỏ hợp đồng và đòi tiền phụ cấp
  • Kiện ra toà dân sự đòi bồi thường thiệt hại do việc phá vỡ hợp đồng gây ra, hoặc trong trường hợp cụ thể là tại toà án xét xử về lao động
  • Khiếu nại trước toà án lao động về việc trừ lương bất hợp pháp
  • Khiếu nại về hành động của chủ lao động có nghĩa là sa thải lao động (hoặc một số trường hợp khác), từ đó có quyền khiếu nại về việc sa thải không công bằng và/hoặc nếu có thể thì yêu cầu bồi thường thôi việc.

Thế nào là làm việc giảm giờ?

  • Làm việc giảm giờ có nghĩa là người lao động bị tạm thôi việc một số ngày trong tuần theo hợp đồng hoặc một số giờ trong ngày làm việc.
  • Giống như trong trường hợp tạm nghỉ việc, người lao động phải giải thích hoặc có quyền theo quy định của luật pháp giảm trừ lương. Theo thông lệ thì công đoàn chấp nhận giải pháp làm việc giảm giờ thay vì phương án sa thải.
  • Nếu không có sự giải thích hay quyền hợp pháp nào về việc giảm giờ làm thì người lao động có thể khiếu nại về hành động của chủ lao động coi như đó là hành động sa thải (hoặc một số trường hợp khác) và khiếu nại lên toà án lao động về việc sa thải bất công. (Đây là việc hết sức phức tạp do đó cần tham khảo ý kiến của công đoàn). Người lao động có thể kiện về việc bị thiếu lương ra toà dân sự, hoặc trong trường hợp cụ thể là tai toà án lao động, người lao động khiếu nại về việc giảm lương bất hợp pháp.
  • Người lao động bị giảm giờ làm việc có thể khiếu nại đòi phụ cấp đi tìm công việc mới trong thời gian họ không được làm việc. Nên tham khảo ý kiến của trung tâm việc làm tại địa phương.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article