Bạn cần phải nhớ một số nguyên tắc quan trọng để tránh những vấn đề thường phát sinh trong quá trình tuyển chọn lao động

Bạn cần phải nhớ một số nguyên tắc quan trọng để tránh những vấn đề thường phát sinh trong quá trình tuyển chọn lao động:

 1. chỉ kiểm tra những gì cần thiết
 2. nghĩ kỹ về tốt nhất trong quá trình tuyển chọn và tiến hành kiểm tra dưới nhiều hình thức
 3. nếu có thể chỉ nên kiểm tra ứng viên xuất sắc
 4. cần để cho ứng viên biết bạn sẽ kiểm tra và cách thức bạn kiểm tra với mục đích cụ thể
 5. chỉ sử dụng nhữmg nguồn cung cấp các thông tin liên qua
 6. không dựa vào những thông tin từ các nguồn mà bạn không tin tưởng
 7. nếu việc kiểm tra về ứng viên có kết quả trái ngược thì hãy cho họ cơ hội để giải thích
 8. nếu có bên thứ ba liên quan đến quá trình tuyển chọn vì dụ như người chủ lao động trước đây không được coi là một trọng tài thì hãy để ứng viên biết điều đó.

Những ý tưởng bạn cần cân nhắc:

 1. Sử dụng hệ thống chấm điểm và xếp hạng các ứng viên dựa theo tiêu chuẩn tuyển chọn. Điều này cho phép bạn so sánh điểm số của các ứng viên với điểm số lý tưởng của bạn, nhưng lưu ý khi tuyển dụng một ứng viên có điểm số O ở một chỉ tiêu thiết yếu, thậm chí ngay cả khi họ có tổng số điểm cao nhất.
 2. Nếu bạn sử dụng hệ thống kém chính thống hơn để so sánh ứng viên thì bạn phải cố gắng đánh giá dựa trên cơ sở công bằng
 3. Cố gắng lập bảng đánh giá chỉ rõ nguyên nhân tuyển chọn hay từ chối họ. Lý do của bạn phải liên quan đến các chỉ tiêu tuyển chọn, các câu hỏi phỏng vấn và kết quả các bài kiểm tra/đánh giá nếu áp dung.
 4. Nếu có thể quyết định trường hợp lựa chọn thứ 2 và thứ 3, trong trường hợp người thứ nhất từ chối công việc.
 5. Hãy để tất cả các ứng viên, cả người được chọn và không được chọn biết quyết định của bạn càng sớm càng tốt và thông báo cho họ bằng điện thoại hay bằng thư nếu quyết định bị trì hoãn, có lẽ bởi vì bạn đang đợi người được lựa chọn thứ nhất trả lời.
 6. Cần chuẩn bị câu trả lời thiện chí cho các ứng viên không được chọn để họ có cơ hội thể hiện tốt hơn trong những lần sau.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article