Áp dụng cho hàng hoá: thuốc lá, rượu, bia, đồ uống có cồn, phương tiện vận tải có ít hơn 24 chỗ, xăng dầu, tú lơ khơ, và máy điều hoà nhiệt độ...
  • Áp dụng cho dịch vụ: vũ trường, mát xa, karaoke, casino, các máy chơi bạc, hoạt động cá cược và chơi gôn;
  • Loại thuế này áp dụng cho nhập khẩu các loại hàng hoá và dịch vụ trên, với thuế suất từ 15-100%, trên giá CIF;
  • Thuế suất 25% áp dụng cho xe ô tô 16 đến 24 chỗ, sản xuất trong nước và nhập khẩu;
  • Thuế suất 80% áp dụng cho xe ô tô nhập khẩu toàn bộ có ít hơn 5 chỗ;
  • Thuế suất 50% áp dụng cho xe ô tô nhập khẩu toàn bộ có từ 6-9 chỗ;
  • Thuế suất 40% áp dụng cho ô tô nhỏ sản xuất trong nước.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article