Mức thuế đối với người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam và công dân Việt Nam làm việc ở nước ngoài

Mức thuế đối với người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam và công dân Việt Nam làm việc ở nước ngoài:
 
Thu nhập tháng (triệu đồng)

Mức thuế (%)

0-8

0

8-20

10

20-50

20

50-80

30

Trên 80

40

Mức thuế cho công dân Việt Nam và những cá nhân khác sinh sống tại Việt Nam:

Thu nhập tháng (triệu đồng)

Mức thuế (%)

0-5

0

5-15

10

15-25

20

25-40

30

Trên 40

40

 Người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam phải chịu mức thuế khoán 25% trên số tiền thu nhập từ hoạt động lao động có nguồn gốc từ Việt Nam.
 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article