Mức thuế xuất nhập khẩu thường xuyên thay đổi (theo quý).
  • Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên theo dõi xem những thay đổi này ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn thế nào.
  • Thuế xuất khẩu chỉ đánh vào một số mặt hàng, chủ yếu là tài nguyên thiên nhiên như gạo, khoáng sản, lâm sản, cá, kim loại phế liệu, vân vân. Mức thuế từ 0% đến 45%.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article