Để chuẩn bị được một kế hoạch kinh doanh tốt, bạn cần phải nghĩ đến mục tiêu và mục đích của công việc kinh doanh. Bạn cần phải biết:

  • Doanh nghiệp của bạn sản xuất và bán cái gì?
  • Khách hàng của bạn là ai và tại sao họ lại mua sản phẩm của bạn mà không phải của đối thủ cạnh tranh của bạn?
  • Bạn giao tiếp với khách hàng tiềm năng bằng cách nào và làm thế nào để bạn bán được sản phẩm cho họ?
  • Bạn lấy nguồn vốn ở đâu để bắt đầu công việc kinh doanh?

Phần lớn các kế hoạch kinh doanh bao gồm những thứ sau đây:

  • Một bản tóm tắt, nhấn mạnh những lĩnh vực chính của công việc kinh doanh
  • Sơ đồ tổ chức
  • Phác thảo của thị trường bạn muốn tham gia, bao gồm chi tiết về khách hàng tiềm năng và đối thủ cạnh tranh
  • Kế hoạch marketing
  • Thông tin tài chính, bao gồm nguồn vốn chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo lãi lỗ và việc vốn luân chuyển
  • Chi tiết các quá trình và hệ thống bạn sử dụng để quản lý tín dụng, chi phí, hàng hoá, con nợ và chủ nợ
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article