Khi Công ty của bạn cần huy động vốn, bạn có thể đến ngân hàngxin vay vốn. Có nhiều ngân hàng tại VN ví dụ như các ngân hàng quốc doanh, ngân hàng cổ phần và ngân hàng nước ngoài hoạt động tại VN. Danh sách các Ngân hàng có thể tìm trên Website http://www.sbv.gov.vn hay trên Website của các ngân hàng

Điều quan trọng nhất là bạn chọn được một ngân hàng có thể đáp ứng được yêu cầu của bạn. Trước hết bạn phải tìm hiểu về chính sách và dịch vụ, thủ tục vay của ngân hàng đó.

Mặc dù mỗi ngân hàng có chính sách cho vay riêng, nhưng thông thường thủ tục cho vay của ngân hàng về cơ bản bao gồm:

Hồ sơ pháp lý

 1. Giấy phép đầu tư(Có công chứng Nhà nước)
 2. Điều lệ công ty (bản gốc)
 3. Danh sách hội đồng quản trị, nếu có (bản gốc). Thông tin cá nhân và tiểu sử tóm tắt của các thành viên hội đồng quản trị (có công chứng nhà nước)
 4. Quyết định của Hội đồng quản trị bổ nhiệm giám đốc và kế toán trưởng công ty (bản gốc)
 5. Thông tin chi tiết về vốn góp và danh sách người góp vốn
 6. Giấy Uỷ quyền (bản gốc)
 7. Tiền gửi Ngân hàng hay bảng cân đối kế toán
 8. Chữ ký và con dấu với đơn xin mở tài khoản

Hồ sơ kinh tế:

 1. Kế hoạch dự án, được hội đồng quản trị phê duyệt
 2. Báo cáo tài chính của 15 tháng gần nhất
 3. Giấy phép nhập máy móc thiết bị (nếu có)
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article