Tìm được nguồn tài chính sẽ là một hoạt động kinh doanh cơ bản diễn ra trong suốt thời gian kinh doanh của doanh nghiệp.

Nếu bạn mới bắt đầu khởi sự hoặc kể cả bạn là một doanh nghiệp đã được thành lập, khoản tiết kiệm riêng của bạn và những khoản vay từ gia đình, bạn bè có vẻ như sẽ đóng một vai trò quan trọng trong nguồn tài chính của bạn.

Khi bạn muốn tìm nguồn tài chính từ những tổ chức tài chính chính qui, bạn cần phải biết làm thế nào để tiếp cận họ, họ mong muốn điều gì ở bạn và họ sẽ đánh giá kế hoạch của bạn như thế nào.

Ví dụ, Ngân hàng và Quỹ tín dụng nhân dân sẽ yêu cầu bạn có một bản kế hoạch kinh doanh được chuẩn bị cẩn thận, đưa ra những bằng chứng là bạn sẽ sẵn sàng đầu tư quỹ tài chính của bạn vào những hoạt động kinh doanh được đề ra trong kế hoạch cũng như việc bạn cam kết cung cấp những khoản thế chấp đáng kể (ví dụ, đất, nhà của bạn hoặc của những người thân) để đảm bảo cho các khoản vay. Hãy tìm hiểu thêm về những yêu cầu chung của các quỹ tài chính chính qui trong những phần sau: Phương pháp tiếp cận với ngân hàng và 5 C trong tín dụng.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article