Ban quản lý các KCN Vĩnh Lon, 85 Trưng Nữ Vương, phường 1, Thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0703.820972 -  Fax: 0703.820972
Website:  www.khucongnghiep.vinhlong.gov.vn/
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article