Ban quản lý các KCN Thái Nguyên, phường Bách Quang, Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
 
Website: www.bqlkcnthainguyen.gov.vn
 
Điện thoại:      0280.3845224          Fax: 0280.3845434
 
Email:     izatng@gmail.com
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article