Ban quản lý các KCN và chế xuất Đà Nẵng, Tầng 30, Tòa nhà Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng
 
Website:  www.iza.dangnang.gov.vn
 
Điện thoại: 0511 383 0017
 
Email: diepza@danang.gov.vn
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article