Ban quản lý KCN Vĩnh Phúc
 
Số 38 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
 
Website: www.banqlkcn.vinhphuc.gov.vn.

Điện thoại: 0211.3843403 – Fax: 0211.3843407

Email: banqlckcn@vinhphuc.gov.vn

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article