Ban quản lý các KCN Quảng Nam, 30 Hùng Vương, Thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 
Website:  www.bqlkcn.quangnam.gov.vn
 
Điện thoại/Fax:    0510.3859869
 
Email:    bqlkcnquangnam@gmail.com
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article