Ban quản lý các KCN Ninh Bình, Số 201 Lê Hồng Phong, phường Đông Thành - Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
 
Website:   www.izaninhbinh.gov.vn
 
Điện thoại: 0303.876129      Fax: 0303.873302
 
Email:    bqlkcnnb@gmail.com

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article