free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
Để lập một kế hoạch kinh doanh tốt, bạn cần phải tính đến mục tiêu và kết quả công việc kinh doanh của bạn.
 

Bạn cần phải biết:

Nội dung của một kế hoạch kinh doanh

  • Một tóm tắt mang tính thực hiện, nhấn mạnh những điểm chủ yếu về doanh nghiệp của bạn.
  • Một sơ đồ tổ chức.
  • Bản đề cương về thị trường bạn muốn tham gia, bao gồm chi tiết về khách hàng tiềm năng và đối thủ cạnh tranh.
  • Kế hoạch marketing.
  • Thông tin tài chính – ví dụ như các khoản chi tiêu chính, cân đối kế toán và cân đối thu chi, sự vận động của vốn lưu động.
  • Chi tiết về quy trình và hệ thống bạn sử dụng để quản lý tín dụng, chi phí, kế hoạch và kiểm soát hàng tồn kho, người đi vay, người cho vay.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article