Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV

Cổng Thông tin doanh nghiệp đăng tải Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV và xin ý kiến góp ý của độc giả.

Dự thảo Nghị định về đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Dự thảo Nghị định về đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Hơn 600 điều kiện đầu tư, kinh doanh có thể được cắt giảm

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, phương án cắt giảm hơn 600 điều kiện đầu tư, kinh doanh đã được Bộ Công thương ban hành.

Quy định mới về kinh doanh rượu

Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp là 15 năm. Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép phân phối rượu, Giấy phép bán buôn rượu, Giấy phép bán lẻ rượu, Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ là 05 năm.

Không tăng thuế, lệ phí trong năm 2017

Trong năm 2017 chưa tăng thuế, phí, lệ phí để tạo thuận lợi, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Báo cáo Đề án nghiên cứu nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp nhà nước

Ngày 12/9/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 7454/BKHĐT-PTDN về báo cáo này

Gia hạn thời điểm đóng thầu

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC và các hội nghị liên quan năm 2017

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ

Gói thầu Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC và các hội nghị liên quan năm 2017

Sửa đổi, bổ sung Yêu cầu của gói thầu

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC và các hội nghị liên quan năm 2017

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC và các hội nghị liên quan năm 2017

123...Trang cuối