free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
Như đã nói ở trên, sở hữu trí tuệ được chia thành 2 loại chính: sở hữu công nghiệp và bản quyền.

Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam (thông qua ngày 29/12/2005 và có hiệu lực từ 1/7/2006) quy định rằng các quyền sở hữu trí tuệcó nghĩa là quyền của một tổ chức hoặc cá nhân đối với tài sản trí tuệ bao gồm bản quyền và các quyền liên quan đến bản quyền, các quyền sở hữu công nghiệp và các quyền đối với các giống cây trồng.

Do đó, ở Việt Nam, ngoài 3 công cụ sở hữu trí tuệ là bản quyền cho các tác phẩm văn học và nghệ thuật; sáng chế và các vật sáng chế tương tự, kiểu dáng công nghiệp, và nhãn hiệu hàng hoá; dấu hiệu và chỉ dẫn địa lý để nhận diện trong thương mại, còn có quyền  trao cho người sở hữu các giống cây trồng.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article