Chính quyền Lạng Sơn hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động

Doanh nghiệp thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được tỉnh bảo đảm vay vốn ngân hàng thương mại.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV

Cổng Thông tin doanh nghiệp đăng tải Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV và xin ý kiến góp ý của độc giả.

Cơ sở dữ liệu “Học viện Doanh nghiệp nhỏ và vừa ASEAN”

Năm 2016, Học viện ASEAN DNNVV đã được chính thức khai trương và vận hành tại Singapore trong sự kiện bên lề Hội nghị của Ủy ban Điều phối Phát triển DNNVV của ASEAN. Cốt lõi của Học viện là một loạt các đào tạo DNNVV từ các công ty trong danh sách 500 điển hình.

Dự thảo Nghị định về đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Dự thảo Nghị định về đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

Công ty TNHH Thẩm định giá - Đấu giá Vĩnh Phúc thông báo công khai bán đấu giá DN 100% vốn nhà nước

Để thực hiện đúng quy định của pháp luật, Công ty TNHH Thẩm định giá - Đấu giá Vĩnh Phúc thông báo công khai bán đấu giá DN 100% vốn nhà nước

Hơn 600 điều kiện đầu tư, kinh doanh có thể được cắt giảm

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, phương án cắt giảm hơn 600 điều kiện đầu tư, kinh doanh đã được Bộ Công thương ban hành.

Vĩnh Phúc hỗ trợ doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư

Chỉ thực hiện việc hỗ trợ lập hồ sơ đề xuất khi dự án chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quy định mới về kinh doanh rượu

Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp là 15 năm. Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép phân phối rượu, Giấy phép bán buôn rượu, Giấy phép bán lẻ rượu, Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ là 05 năm.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC Việt Nam 2017

(MPI) – Ngày 15/9/2017, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Hội nghị các Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 24 (SMEMM 24). Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu chào mừng Hội nghị.

Không tăng thuế, lệ phí trong năm 2017

Trong năm 2017 chưa tăng thuế, phí, lệ phí để tạo thuận lợi, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh.

123...Trang cuối