Thông báo về việc thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo VNC

Thông báo: Thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo VNC

Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2021 diễn ra ngày 02/3/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo Chính phủ về dự thảo Báo cáo Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị tác động bởi dịch Covid-19

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 02/2021 diễn ra chiều ngày 02/3/2021, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã làm rõ vấn đề được nhà báo quan tâm liên quan đến gói hỗ trợ phục hồi kinh tế thứ hai.

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế

Ngày 26/02/2021, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 32/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế.

Thông báo về việc hủy kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Cục phát triển Doanh nghiệp

Quyết định số 73/QĐ-PTDN ngày 04 tháng 02 năm 2020 Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp về việc hủy kết quả trúng tuyển kì xét tuyển viên chức năm 2020 của Cục phát triển Doanh nghiệp

Tóm tắt Đề án “Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2021-2025” của Thành phố Hà Nội

UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Đề án “Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2021-2025” tại Quyết định số 5742/QĐ-UBND ngày 29/12/2020

Tóm tắt Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2019-2025”

Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 9/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2019-2025”

Công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ngành Công Thương

Theo đó, 07 tổ chức và 20 cá nhân thuộc tổ chức, 18 cá nhân độc lập vào mạng lưới tư vấn viên ngành Công Thương

Họp đánh giá kết quả triển khai dự án " Phát triển nữ doanh nhân : Kiến tạo hệ sinh thái kinh doanh đáp ứng giới" trong năm 2020

Dự án khu vực “Thúc đẩy Phát triển nữ doanh nhân: Kiến tạo Hệ sinh thái kinh doanh đáp ứng giới” (viết tắt là dự án CWE), do Chính phủ Canada tài trợ, được thực hiện trong 4 năm (2020-2023), Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á và Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (UNESCAP) là cơ quan trực tiếp quản lý và thực hiện Dự án tại 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối điều phối, chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để thực hiện dự án tại Việt Nam.

Lễ công bố " Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 "

Chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng trên toàn cầu. Bằng cách số hóa các quy trình và hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp sẽ gia tăng giá trị mà họ mang lại cho khách hàng và có vị thế tốt hơn để đáp ứng nhu cầu cũng như kỳ vọng của khách hàng.

123...Trang cuối