Danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa” được xét 02 năm một lần; không phân biệt giữa các loại hình doanh nghiệp; không hạn chế số lượng tham dự.

Việc tổ chức xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa được thực hiện theo Quyết định số 2833/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hoà; áp dụng đối với:

 - Doanh nhân là người Việt Nam, người nước ngoài giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc, chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ nhiệm Hợp tác xã có quá trình điều hành quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa liên tục từ 05 năm trở lên.

- Các doanh nghiệp (bao gồm tổ chức kinh doanh, hợp tác xã) thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ 05 năm trở lên.

Không phân biệt giữa các loại hình doanh nghiệp, không hạn chế số lượng tham dự.

Điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét chọn danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu:

a) Được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư và có thời gian hoạt động kinh doanh, kê khai nộp thuế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ 05 năm trở lên tính đến thời điểm xét tôn vinh.

b) Hoạt động kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký.

c) Thực hiện đúng pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, thuế, tài chính, hải quan, an ninh trật tự, môi trường, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và các quy định khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh.

d) Tổ chức sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, bền vững, có tốc độ tăng trưởng hàng năm về các chỉ tiêu như sau: Giá trị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Lợi nhuận; Doanh thu, phát triển nhiều cơ sở hoặc chi nhánh; Kim ngạch xuất khẩu (đối với doanh nghiệp có mặt hàng xuất khẩu); Thực hiện tốt việc đăng ký, kê khai nộp thuế và hoàn thành 100% nghĩa vụ thuế; chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; Đảm bảo khả năng thanh toán nợ đến hạn; Các chỉ tiêu khác có liên quan đều tăng trưởng cao hơn so với năm trước.

đ) Tích cực đầu tư, đổi mới công nghệ; đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; áp dụng tiêu chuẩn tiên tiến, thực hiện các quy chuẩn quốc gia, quốc tế.

e) Người lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước.

g) Có thương hiệu sản phẩm hoặc công trình, sản phẩm được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam.

h) Có chiến lược đầu tư phát triển, trung, dài hạn.

i) Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo; bảo vệ môi trường sinh thái. Không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đình công, mất an ninh trật tự, cháy nổ, tai nạn lao động gây chết người.

k) Chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh (đối với đơn vị có tổ chức Đảng), công đoàn và tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa” được xét 02 năm một lần. Hồ sơ đề nghị xét công nhận danh hiệu bao gồm:

i) Tờ trình đề nghị của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp;

ii) Báo cáo tóm tắt thành tích của doanh nhân, doanh nghiệp (theo Mẫu báo cáo số 07 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ);

iii) Các báo cáo có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kiểm toán tài chính và các văn bản xác nhận có liên quan đến các tiêu chuẩn quy định tham dự xét chọn.

Doanh nhân, doanh nghiệp được tôn vinh danh hiệu được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo tiền thưởng theo quy định; có quyền sử dụng, khai thác thương mại biểu trưng phần thưởng; được công bố, giới thiệu rộng rãi trong phạm vi tỉnh Khánh Hòa và cả nước nhằm quảng bá hình ảnh doanh nhân và doanh nghiệp tỉnh trong thời kỳ đổi mới; được tặng Bằng khen và kèm theo tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ.

Không xét tặng danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa” nếu vi phạm một trong các nội dung sau:

a) Lập hồ sơ không trung thực để tham dự xét tặng, tôn vinh;

b) Doanh nghiệp có lãnh đạo vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Doanh nghiệp không chấp hành đúng chính sách pháp luật về thuế; bảo hiểm xã hội; để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng dẫn đến chết người; xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể hoặc sự cố cháy, nổ gây thiệt hại lớn; vi phạm về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, hoặc gây ô nhiễm môi trường; không thực hiện và giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của người lao động; vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Tạm dừng xét tặng, tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp đối với những trường hợp có xảy ra đình công, lãn công, đơn thư, tố cáo, nội bộ mất đoàn kết (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article