Tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận đầy đủ thông tin về quy hoạch, kế hoạch, hệ thống văn bản pháp quy, số liệu... của tỉnh.

Ngày 28 tháng 06 năm 2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh 2 năm 2016-2017 và định hướng đến năm 2020.

Một trong những mục tiêu của Kế hoạch là tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thừa Thiên Huế phấn đấu trong 2 năm 2016-2020 sẽ:

- Đưa thời gian thực hiện các thủ tục khi sự kinh doanh ti đa là 6 ngày, rút ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp xuống còn 02 ngày làm việc đối với hồ sơ đăng ký nộp qua mạng và 03 ngày làm việc đi với hồ sơ nộp bng bản giy; rút ngắn thời gian nộp thuế còn không quá 119 giờ/năm; thời gian nộp bảo him xã hội không quá 49 giờ/năm.

- Đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian xin cấp phép xây dựng theo phương pháp xác định của Ngân hàng Thế giới, tối đa không quá 77 ngày (bao gồm cả thời gian lấy ý kiến của các cơ quan liên quan như chấp thuận đấu ni điện, nước sạch, nước thải, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, độ tĩnh không...).

- Đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sn xuống còn không quá 14 ngày.

- Đơn giản quy trình, hồ sơ và thủ tục xuất, nhập khẩu, hải quan. Nâng cao năng lực của các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trong việc kiểm dịch, kiểm tra tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, dịch vụ tại các cửa khẩu; thiết lập cơ chế phối hợp có hiệu quả giữa Hải quan và cơ quan quản lý nhà nước liên quan; giảm thời gian hoàn thành thủ tục xuất khẩu xung còn dưới 10 ngày và thời gian nhập khẩu xuống còn dưới 12 ngày.

- Đơn giản hóa thủ tục, quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp thương mại xuống còn tối đa 200 ngày (hiện nay là 400 ngày), thời gian thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp giảm xuống còn tối đa là 24 tháng (hiện nay là 60 tháng).

Đến năm 2020, thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan còn dưới 70 ngày, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp còn 33 ngày, thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản còn 10 ngày; thời gian nộp thuế còn 110 giờ/năm, bảo hiểm xã hội còn 45 giờ/năm; thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới còn 36 giờ đối với hàng xuất khẩu, 41 giờ với hàng hóa nhập khẩu; thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng còn dưới 200 ngày, thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp tối đa 20 tháng.

4 giải pháp thực hiện Kế hoạch là i) cải thiện các chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; ii) rà soát, bổ sung cơ chế chính sách; iii) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; iv) Đẩy mạnh cải cách hành chính.

34 nhiệm vụ cụ thể được giao cho hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn, trong đó:

- Tiếp tục nghiên cứu triển khai áp dụng hình thức trả ngay trong ngày đối với các thủ tục liên quan đăng ký thay đổi nội dung doanh nghiệp (ngành kế hoạch và đầu tư).

- Thực hiện các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận tín dụng ngân hàng, hỗ trợ các tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng an toàn, hiệu quả góp phần cải thiện xếp hạng “chỉ stiếp cận tín dụng” (ngành ngân hàng).

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật (không quá 1 lần/năm); kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng (ngành thanh tra).

- Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Lao động, Thương binh Xã hội đối với các hồ sơ liên quan đến các tổ chức, doanh nghiệp từ 20-30% thời gian giải quyết theo quy định (ngành lao động, thương binh và xã hội),

- Thời gian cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng từ 20 ngày xuống còn 7 ngày, cấp giấy phép xây dựng từ 20 ngày xuống còn 7 ngày, gia hạn giấy phép xây dựng từ 10 ngày xuống còn 5 ngày, thẩm định quy hoạch xây dựng từ 30 ngày xuống còn 25 ngày,...(ngành xây dựng),

- Rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp bảo hiểm bắt buộc đối với doanh nghiệp xuống còn không quá 45giờ/năm (ngành bảo hiểm) (Nguyễn Lan)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article