Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tổ chức bán đấu giá tài sản do Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ Việt - Đức ủy quyền

1. Tài sản bán đấu giá, nguồn gốc:

- Tài sản bán đấu giá: Ô tô Misubshi - L300, biển kiểm soát 31A -0745, Số máy: 4065, Số khung: 100358, Màu sơn trắng, 12 chỗ ngồi, sản xuất năm 1994 tại Nhật Bản (đã cũ, hỏng, hết niên hạn sử dụng, không sử dụng được)

Nguồn gốc: Là tài sản của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đồng ý cho Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ Việt - Đức bán thanh lý theo quy định của pháp luật.

2. Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế VAT: 13.500.000 đồng.

(Bằng chữ: Mười ba triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn.)

2. Kế hoạch tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian tham khảo hồ sơ: Từ khi thông báo đến trước 16 giờ 00 ngày 16/9/2016.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Ngày 16/9/2016.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 19/9/2016.

- Địa điểm xem và bàn giao tài sản: Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao công nghệ Việt - Đức, địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Thời gian đăng ký đấu giá, mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước: Ngày 20/9/2016.

- Thời gian bán đấu giá: Ngày 22/9/2016.

- Địa điểm bán đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, số 2 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.

Chi tiết liên hệ tại: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­ pháp TP Hà Nội.

     - Địa chỉ: Số 02 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.

     - Điện thoại/ Fax: 04 - 3355.3359  (Minh Tú)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article