Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tổ chức bán đấu giá tài sản do Viện Chăn Nuôi ủy quyền.

1. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, nguồn gốc:

- Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm:

STT

Tên tài sản

Giá khởi điểm

1

Xe ô tô Toyota 16 chỗ; sản xuất năm 2001

BKS: 33A-0452.

Số khung: RZH114-5000997. Số máy: 2637425

94.000.000 đ

2

Xe ô tô Kia 04 chỗ, sản xuất năm 2000;

BKS: 33A-1936.

Số khung: K12VK002574. Số máy: B3-092034

35.000.000 đ

3

Xe ô tô Toyota Zace 08 chỗ; sản xuất năm 2000;

BKS: 29M-00062.

Số khung: KF3-6901396. Số máy: 7K-0392192

180.000.000 đ

4

Xe ô tô Kia 04 chỗ; sản xuất năm 1998;

BKS: 33A-0382.

Số khung: K12VK002147. Số máy: B3-900308

40.000.000 đ

5

Xe ô tô Toyota 16 chỗ; sản xuất năm 1999;

BKS: 31A-4269.

Số khung: RZH114-9004633. Số máy: 1978426

66.000.000 đ

 

Tổng cộng

415.000.000 đ

Số tiền bằng chữ: Bốn trăm mười lăm triệu đồng chẵn:

- Nguồn gốc: Là tài sản của Viện Chăn Nuôi bán thanh lý theo quy định của Pháp luật.

2. Kế hoạch tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian tham khảo hồ sơ: Từ khi thông báo đến trước 16 giờ 00 ngày 31/8/2016.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Ngày 31/8/2016.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 01/9/2016

- Địa điểm xem và bàn giao tài sản: Viện Chăn nuôi; Địa chỉ: Phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Thời gian đăng ký đấu giá, mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước: Ngày 06/9/2016.

- Thời gian bán đấu giá: Sáng ngày 08/9/2016.

- Địa điểm bán đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, số 2 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.

Chi tiết liên hệ tại: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­ pháp TP Hà Nội.

     - Địa chỉ: Số 02 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.

       - Điện thoại/ Fax: 04 - 3355.3359        0988.020.789 (Đấu giá viên: Cao Kim Ngân)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article