Lâm Đồng triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV

Tạo điều kiện thuận lợi cho các DNNVV thực hiện việc tự thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (phù hợp với quy hoạch) và tiến hành các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Kon Tum tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh năm 2018 và các năm tiếp theo

Nâng cao hiệu quả, chất lượng của các buổi đối thoại doanh nghiệp, giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp

Hưng Yên – Chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp

Khuyến khích, ưu tiên lựa chọn hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp

Đồng Tháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Hỗ trợ ít nhất 600 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, trong đó có 300 phụ nữ đăng ký kinh doanh.

Bến Tre hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2018-2020

Hình thành bộ phận tư vấn pháp lý tại Sở Tư pháp để hỗ trợ cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp các vấn đề pháp lý có liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Bắc Ninh: Quy chế quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

Một trong bốn nguyên tắc trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp là không làm phát sinh thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động bình thường.

Trà Vinh phát triển doanh nghiệp

Phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 4.000 doanh nghiệp. Năm 2018, phát triển mới 500 doanh nghiệp.

Hoà Bình khuyến khích doanh nghiệp khoa học công nghệ

Việc hỗ trợ được thực hiện thông qua việc hướng dẫn xây dựng quy trình đào tạo, tập huấn cán bộ thực hiện các nội dung đầu tư đổi mới công nghệ; xác lập quyền sở hữu công nghiệp; hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ tài chính.

123...Trang cuối