Ngày 12/10/2017, Cục Phát triển doanh nghiệp nhận được phản ánh về việc có hiện tượng giả mạo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi xem xét, Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định đối tượng có hành vi giả mạo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thể với mục đích lừa đảo các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Ngày 18/10/2017, Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư (A84) – Tổng cục An ninh, Bộ Công an để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật (Công văn số 543/VP-HC, bản chụp văn bản giả mạo gửi kèm).

Cổng thông tin doanh nghiệp cảnh báo các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước cảnh giác với hành vi giả mạo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói trên (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article