Tiền Giang – Thẻ đi lại của doanh nhân APEC

12 loại chức danh trong doanh nghiệp tư nhân có thể được xem xét cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

Bắc Kạn - Công khai xin lỗi nếu vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính

Không có lý do chính đáng bằng văn bản khi yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ quá 02 lần là một trong các hành vi buộc phải xin lỗi.

Thừa Thiên Huế tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận đầy đủ thông tin về quy hoạch, kế hoạch, hệ thống văn bản pháp quy, số liệu... của tỉnh.

Đối thoại Chính quyền – Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương 2016

Với gần 9000 doanh nghiệp, hiện tỷ lệ số dân/doanh nghiệp của Hải Dương là trên 200 dân/1 doanh nghiệp. Con số này cho thấy Hải Dương cần khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp.

Thái Bình – Kế hoạch phát triển thương mại điện tử 2016-2020

Mỗi năm lựa chọn hỗ trợ ít nhất 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng trang thông tin điện tử; ít nhất 10 doanh nghiệp tiêu biểu có khả năng và mong muốn ứng dụng TMĐT để hỗ trợ thủ tục, kinh phí và tư vấn tham gia Cổng TMĐT quốc gia, sàn giao dịch TMĐT.

Hà Tĩnh quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoạt động đúng quy định của pháp luật. Nghiêm cấm mọi hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Quảng Nam: Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp 2016-2020

Doanh nghiệp được hỗ trợ đầu tư phải đăng ký thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Nam hoặc có Chi nhánh hạch toán độc lập đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử 2016-2020 của Thừa Thiên Huế

Mỗi năm lựa chọn, hỗ trợ 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng mới website thương mại điện tử.

Phú Yên: Kế hoạch thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Một trong những nhiệm vụ thực hiện Chiến lược là rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó xác định cơ chế đặc thù cho phát triển công nghiệp ưu tiên.

123...Trang cuối