Chính phủ tiếp tục rà soát, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam – Một số góp ý đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam góp ý đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ DNNVV

Quy định mới trong xử phạt vi phạm chất lượng sản phẩm

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm có thể phải chịu hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

Công khai quy trình khiếu nại thuế

Quy trình này nhằm giúp người khiếu nại theo dõi, giám sát tiến độ giải quyết của cơ quan Thuế, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và đúng thời hạn.

Chế độ kế toán, kiểm toán, báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh casino

Doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán theo quy định của Luật kế toán và các quy định pháp luật hiện hành về kế toán.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino

Chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino; doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có hoạt động kinh doanh casino trước khi Nghị định Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của chính phủ có hiệu lực thi hành mới được kinh doanh casino

Điều kiện kinh doanh bảo dưỡng, bảo hành xe ô tô

Để được kinh doanh bảo hành, bảo dưỡng ô tô, doanh nghiệp cần đáp ứng 10 điều kiện quy định tại Điều 21 Nghị định số 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Thí điểm giám sát hải quan tự động tại cảng Nội Bài

Thời gian thí điểm: từ ngày 16/10/2017 đến thời điểm Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 có hiệu lực thi hành (Thông tư này đang trong quá trình xây dựng).

Điều kiện kinh doanh nhập khẩu xe ô tô

Doanh nghiệp được quyền nhập khẩu ô tô sau khi đáp ứng các điều kiện và được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

Điều kiện sản xuất, lắp ráp xe ô tô

Kể từ ngày 17/10/2017, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô đang hoạt động có 18 tháng để đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

123...Trang cuối