Bãi bỏ một điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại

Bãi bỏ quy định Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

Bãi bỏ mười một điều kiện kinh doanh về kinh doanh xăng dầu

Mười một điều kiện kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu được bãi bỏ

Phương án cổ phần hoá Tổng công ty Phát điện 3 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 267.051.900, chiếm 12,8355%.

Phương án cổ phần hoá Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trước khi chuyển đổi.

Bến Tre: Thủ tục thực hiện khuyến khích doanh nghiệp

Trong trường hợp cùng thời gian, một nội dung có nhiều chính sách hỗ trợ từ các chương trình, dự án khác nhau thì đối tượng thụ hưởng được lựa chọn áp dụng một chính sách hỗ trợ có lợi nhất.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đơn giản hóa thủ tục hành chính

Chính phủ thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Điều kiện hành nghề hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn viên là nhân viên hợp đồng của doanh nghiệp lữ hành thì phải có văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch của doanh nghiệp.

Sửa đổi thủ tục hành chính về hoá đơn tự in, mua hoá đơn cơ quan thuế đặt in

Trường hợp sau hai ngày làm việc mà cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in/đặt in.

Xử lý vướng mắc trong cổ phần hoá DNNNN

Chính phủ cho phép các doanh nghiệp đang tiến hành cổ phần hóa theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trong điều kiện Nghị định số 126/2017/NĐ-CP chưa có hiệu lực thi hành

123...Trang cuối