Quy định mới về kinh doanh rượu

Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp là 15 năm. Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép phân phối rượu, Giấy phép bán buôn rượu, Giấy phép bán lẻ rượu, Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ là 05 năm.

Không tăng thuế, lệ phí trong năm 2017

Trong năm 2017 chưa tăng thuế, phí, lệ phí để tạo thuận lợi, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Báo cáo Đề án nghiên cứu nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp nhà nước

Ngày 12/9/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 7454/BKHĐT-PTDN về báo cáo này

Gia hạn thời điểm đóng thầu

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC và các hội nghị liên quan năm 2017

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ

Gói thầu Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC và các hội nghị liên quan năm 2017

Sửa đổi, bổ sung Yêu cầu của gói thầu

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC và các hội nghị liên quan năm 2017

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC và các hội nghị liên quan năm 2017

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Gói thầu Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị Bộ trưởng DNNVV APEC và các hội nghị liên quan năm 2017

Danh mục các doanh nghiệp nhà nước thoái vốn trong 3 năm 2017-2020

Năm 2017, thực hiện thoái vốn tại 135 doanh nghiệp. Năm 2018, số doanh nghiệp thoái vốn là 181. Năm 2019, 2020 lần lượt có 62 và 28 doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn.

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025

Hỗ trợ 20.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp

123...Trang cuối