Ngày 27/11, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tổ chức Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2020 -2025 với chủ đề “Đoàn kết - Hội nhập - Liên kết - Phát triển”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đã về dự và chúc mừng đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ vừa qua đã cùng với cộng đồng doanh nghiệp đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức nhằm đánh giá tổng kết công tác nhiệm kỳ II và bàn phương hướng công tác nhiệm kỳ III. Đại hội càng có ý nghĩa đặc biệt khi được diễn ra trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Phọ lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong những năm qua, lực lượng doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Quy mô, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng cường các ngành dịch vụ và công nghiệp; hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp không ngừng nâng lên. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ có trên 6.000 doanh nghiệp đang hoạt động; trong đó, gần 98% là doanh nghiệp ngoài nhà nước và đa phần là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kinh tế ngoài quốc doanh chiếm vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế của tỉnh, đóng góp khoảng 60% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), trở thành động lực phát triển kinh tế, tạo việc làm cho lao động địa phương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. 

Trong năm 2020, nhờ các giải pháp đồng bộ, hiệu quả của các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương, đại dịch Covid-19 ở nước ta đã cơ bản được kiểm soát; tuy nhiên ảnh hưởng của nó nghiêm trọng đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói riêng, trong đó có doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ do bị đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và suy giảm của thị trường tiêu thiụ và dự báo sẽ vẫn chưa thể khắc phục ngay trong thời gian tới, tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực tới các doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Trần Duy Đông đã nêu ra các vấn đề Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ cần tập trung vào:

Thứ nhất, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ cần thực hiện tốt vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; thường xuyên trao đổi thông tin, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Thứ hai, Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2020-2025 phải thực sự đại diện cho nguyện vọng của các thành viên Hiệp hội, xây dựng mối liên kết trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, phát động phong trào Khởi nghiệp sáng tạo trong nhân dân, nhất là trong độ tuổi thanh niên đầy hoài bão.

Thứ ba, các thành viên của Hiệp hội cần tăng cường ứng dụng, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa máy móc thiết bị công nghệ cao thay thế lao động thủ công ở những công đoạn máy móc có thể thay thế để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới.

Thứ tư, Hiệp hội cần tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, ngành để xây dựng được các cơ chế chính sách tốt, phù hợp với nhu cầu, khả năng của cộng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thứ năm, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ cần chủ động hơn nữa, tích cực hơn nữa trong việc tham gia các dự án đào tạo phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai; qua đó năng cao kỹ năng quản lý của các thành viên của Hiệp hội. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai các nội dung hỗ trợ của Nhà nước theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Kết thúc bài phát biểu, Thứ trưởng Trần Duy Đông đã kết luận: Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan tham mưu cho Chính phủ về phát triển doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ luôn đồng hành cùng với tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Trung ương và địa phương, tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.

Với sự quan tâm của các cơ quan Trung ương và của toàn thể hệ thống chính trị của tỉnh, Thứ trưởng tin tưởng rằng, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Phú Thọ sẽ gặt hái được nhiều thành công trong nhiệm kỳ tới; góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng quê hương Phú Thọ - Vùng Đất Tổ cội nguồn của dân tộc Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article