Để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành, xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, việc xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ đầy đủ và toàn diện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ dàng tiếp cận các thông tin hỗ trợ, các dịch vụ tư vấn, cơ hội đấu thầu, mua sắm công, kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp và doanh nghiệp với các chuyên gia tư vấn, công bố thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông tin về chỉ dẫn kinh doanh, xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhỏ và vừa… là hết sức cần thiết.

1.      Cổng Thông tin Doanh nghiêp của Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA)

-          Địa chỉ chính thức: www.sba.gov 

-          Đối tượng mục tiêu chính: Doanh nghiệp Nhỏ

Các nội dung chính của cổng có tính tập trung cao và có cấu trúc đơn giản, tập trung bao gồm các mục : hướng dẫn cho DN nhỏ theo vòng đời doanh nghiệp, lập kế hoạch, khởi nghiệp; quản lý doanh nghiệp và tăng trưởng; các chương trình hỗ trợ : cơ hội mua sắm công ( từ chính phủ liên bang) ; đào tạo, tư liệu đào tạo; Mạng lưới SBA và các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ; Tin tức, sự kiện. Ngoài ra cổng này đặc biệt chú trọng tới việc tham vấn doanh nghiệp nhỏ về các chính sách pháp luật và xây dựng riêng một trang con ( với tên miền cấp dưới là www.advocacy.sba.gov). Các số liệu thống kê, nghiên cứu, ấn phẩm về doanh nghiệp nhỏ cũng được được đặt tại trang con này.

2.      Cổng Thông tin Doanh nghiệp của Pháp

-          Cổng đặt tại địa chỉ :https://www.economie.gouv.fr/entreprises (trong trang của Bộ Kinh tế, Tài chính)

Nội dung chính của cổng gồm : Hướng dẫn chung về các vấn đề theo vòng đời của doanh nghiệp; một chuyên mục riêng cho doanh nghiệp siêu nhỏ; Hướng dẫn chung. Trong đó,  phần hướng dẫn chung bao gồm các phần nhỏ sau : khởi sự kinh doanh ( nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch kinh doanh, khởi sự kinh doanh, các hỗ trợ có liên quan tới khởi sự kinh doanh, tư cách pháp nhân, thủ tục hành chính, hình thành trang web…) ; Quản lý doanh nghiệp (quản lý tài chính, nhân lực, sản xuất, xuất nhập khẩu, an toàn mạng, sở hữu trí tuệ…); Kết thúc hoặc chuyển giao doanh nghiệp. Trong phần dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ có các phần : Thành lập doanh nghiệp; nộp thuế, đóng bảo hiểm xã hội, tìm kiếm hỗ trợ về tài chính, ngừng hoạt động và các câu hỏi thường gặp về doanh nghiệp siêu nhỏ.

3.      Cổng Thông tin Doanh nghiệp của EU

-          Địa chỉ cổng đặt tại: https://ec.europa.eu/growth/smes

Cổng thông tin Doanh nghiệp của EU tập trung vào các nội dung: Thị trường chung và các tiêu chuẩn của thị trường; các vấn đề kinh tế ngành ( chính sách kinh tế ngành, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn); trách nhiệm xã hội; Khuyến khích khởi nghiệp; Tiếp cận tài chính dành cho DNNVV; Thông tin về ngành.

4.      Cổng Thông tin Doanh nghiệp của Hàn Quốc

-          Do Bộ DNNVV và Khởi nghiệp thành lập.

-          Địa chỉ cổng đặt tại: https://www.mss.go.kr/site/eng/mss/main.do. Trang của Korean Small Business Administration (KSBA) cũng được tích hợp vào trang này.  Bản tiếng Hàn Quốc của cổng này có nội dung phong phú hơn, tuy nhiên nội dung của bản này cũng rất tập trung.

5.      Cổng Thông tin DNNVV của Singapore

-          Địa chỉ cổng đặt tại: https://www.enterprisesg.gov.sg/, là trang chính thức của Enterprise Singapore (sát nhập giữa International Enterprise Singapore và SPRING từ tháng 01.08.2018.

-          Đối tượng mục tiêu: doanh nghiệp (doanh nghiệp trong nước, FDI và cá nhân kinh doanh).

Các nội dung chính : Thông tin về ngành ( industries; thông tin về thị trường nước ngoài ( phân chia thành các thị trường); Thông tin về tiêu chuẩn, chất lượng; Chương trình hỗ trợ ( gồm tài chính và phi tài chính); Thông tin về các sự kiện của ES và thông tin cho báo chí; Ấn phẩm, tài liệu ( số liệu thống kê, báo cáo thường niên).

6.      Cổng Thông tin Doanh nghiệp của Malaysia

-          Có địa chỉ tại http://www.smecorp.gov.my/index.php/en/

-          SME Corp là đơn vị phát triển DNNVV, thuộc Bộ Phát triển Doanh nhân (MED)

Các nội dung chính của cổng bao gồm : Giới thiệu về SME Corp.; Chính sách; Các chương trình hỗ trợ, các sáng kiến hợp tác quốc tế ; Hướng dẫn dành cho doanh nghiệp; Tài liệu, ấn phẩm; Tin tức, sự kiện; Cơ hội đấu thầu.

7.      Cổng Thông tin Doanh nghiệp của Thái Lan

-          OSMEP xây dựng Cổng đặt tại địa chỉ : www.sme.go.th với đối tượng chính là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

-          Ngoài ra, OSMEP đã xây dựng một trang web riêng dành cho DNNVV tại www.smeone.info. Trang này có cách thiết kế khá sáng tạo, nội dung phong phú, hấp dẫn với DNNVV. Các nội dung chính là: Tiếp cận tài chính; Đổi mới sáng tạo; Tiếp thị (thị trường trong nước, nước ngoài, trực tuyến, nhãn hiệu hàng hóa); Khởi sự doanh nghiệp; Chia sẻ kiến thức (bí quyết kinh doanh, ý tưởng kinh doanh mới, hướng dẫn về kinh doanh…); Tin tức, hoạt động; Dịch vụ dành cho SME (phần mềm miễn phí, tư vấn miễn phí, kết nối tới các chuyên gia tư vấn…). Tuy nhiên trang còn một số hạn chế như : cấu trúc chưa logic, thứ tự các mục chưa hợp lý, việc quản trị phức tạp, ít dịch vụ và tiện ích. Các nội dung chính khác mà trang đề cập: Sự kiện mà DNNVV có thể quan tâm; Xu thế các DNNVV nên biết; Nguồn tài chính.

8.      Bài học kinh nghiệm rút ra từ các Cổng Thông tin hỗ trợ DN của các nước

Từ những kinh nghiệm từ quốc tế, Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp cần được phát triển theo một số định hướng sau:

-          Phù hợp với nhu cầu của đối tượng sử dụng, đặc biệt là doanh nghiệp (demand-based);

-          Nội dung có cấu trúc rõ ràng, tập trung, phân định rõ phần nội dung và dịch vụ; xác định đối tượng mục tiêu sử dụng chính đối với thông tin và dịch vụ trên Cổng;

-          Thiết kế hiện đại, không quá phức tạp, quá nhiều thông tin và nội dung, cũng như dịch vụ;

-          Thuận tiện cho quá trình quản trị vận hành Cổng sau này. 

Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article